De vliegroute en vlieghoogtekaarten
Onderstaande vliegroutekaarten en vlieghoogtekaarten zijn van de UA175. Links de officiële kaarten, rechts de kaarten waarin de analyse van de radarbeelden van de UA175 zijn vertaald. Duidelijk is te zien hoe het militaire vliegtuig (MP02) bij punt “F” de vliegroute richting de Twin Towers overneemt van de UA175. De wissel is herkenbaar als hoogtesprong in de kaart rechtsonder (zie “AIRPLANE SWAP” in rode cirkel) en is ook als zodanig in de tekst aangegeven. In beide rechter kaarten zijn de zones waar geen radardekking aanwezig was ook aangegeven.
De vliegtuigwissel is dus niet alleen te zien in de radarbeelden maar ook in de officiële vlieghoogtekaart van de UA175.
Bovenstaande kaart toont de vliegroutes van de passagiersvliegtuigen volgens de Amerikaanse regering. De vliegroutes zijn ingetekend volgens de officiële vliegroute kaarten van de Amerikaanse regering. Bekijk de video voor de tijdslijn.
De officiële vliegroutekaart en vlieghoogtekaart van de AA11
De officiële vliegroutekaart en vlieghoogtekaart van de UA175
De officiële vliegroutekaart en vlieghoogtekaart van de AA77
De officiële vliegroutekaart en vlieghoogtekaart van de UA93
In bovenstaande rechter kaart zijn de zones waar geen radardekking aanwezig was ingetekend in de kaart van de vliegroutes. Daarbij kan worden geconstateerd dat drie van de vier passagiersvliegtuigen door een gebied vlogen waar geen radardekking aanwezig was, waarbij vlucht UA93 en vlucht AA77 zelfs twee maal door deze zones heen vlogen. Het gearceerde gebied rechtsboven op de vliegroutekaart is radar zone J53. Radargebied J53 is in de vroege ochtend van 9/11 uitgeschakeld door NORAD. Hierdoor vlogen alle vliegtuigen, ook de UA175, door een gebied zonder radardekking.
Bijzonder belangrijk is te weten dat in de gebieden zonder radardekking niet zichtbaar was welke “vliegbewegingen” werden uitgevoerd. Alleen m.b.v. “primary radar” waren vliegbewegingen zichtbaar. In de officiële vliegroute en vlieghoogtekaarten zijn deze gegevens ingetekend.
Luchtmachtbasis Hanscom Airforce Base is ook op de bovenstaande kaart aangegeven. Deze luchtmachtbasis ligt dicht bij Boston in radargebied J53.
Analyse van de vliegroute en vlieghoogtekaart van de UA175
Door “pilotsfor911truth” zijn ook radarbeelden op internet geplaatst van o.a. de UA175. Op deze radarbeelden kan duidelijk de vliegtuigwissel van een onbekend toestel (op de foto hiernaast aangegeven als de MP02) met de UA175 worden waargenomen. Te zien is dat niet de UA175, maar de MP02 op de Twin Towers afvliegt. De UA175 vliegt richting Cleveland.
Op de radarbeelden is ook de UA93 te zien. Dit vliegtuig vliegt net als de UA175 richting Cleveland. Op de video is te zien dat twee toestellen proberen te kruisen (wisselen) met de UA93.
Klik op het “play” symbool voor een video van deze radar-beelden.
Bekijk de radarbeelden van de UA175.
De bijna-botsing tussen de UA175 en de AA11
In onderstaande vlieghoogtekaart is te zien en te lezen dat bij punt “C” de UA175 bijna in botsing komt met de AA11. Dit blijkt ook uit bandopnames van gesprekken tussen de vliegverkeerbegeleiders en de piloot van de UA175. In onderstaande kaart wordt duidelijk dat de bijna botsing om 08.39 heeft plaatsgevonden. De UA175 maakt een plotselinge uitwijk manoeuvre en komt vlak voor punt “E” weer op zijn oorspronkelijke vliegroute.
In bovenstaande linker kaart is de officiële vliegroute van de AA11 aangegeven. Hierin staat de bijna botsing echter niet aangegeven. Wat wel opvalt is dat bij punt “G” om 08:37:30, dus 1,5 minuut voor de bijna botsing met de UA175, het vliegtuig dat de Noord-Toren invloog de daling inzet. In de rechter kaart is de officiële vliegroutekaart van de AA11 over de vliegroutekaart van de UA175 heen gelegd. Hieruit blijkt het volgende :
- De vliegroute van het toestel dat de Noord-Toren invloog kruist de vliegroute van de UA175 niet bij punt “C” om 08:39.
- Het vliegtuig dat de Noord-Toren invloog vloog niet alleen meer westelijk van de AA11 en ook 1,5 minuut voor op de AA11.
- De AA11 kan niet het vliegtuig zijn geweest die de Noord-Toren invloog.
Dit laatste klopt exact met het rapport van de vliegverkeersleiders die de AA11 volgden richting Washington. Twee bewijzen die elkaar versterken !!!
Contact : mail@911deanderewaarheid.nl
De hoogte-sprongen (vliegtuigwissels) in alle vlieghoogtekaarten
De analyse van zowel de radarbeelden en de vliegroute en hoogtekaarten geven een identiek en overtuigend bewijs voor de vliegtuigwissel van de UA175. Dat de aanslag op de Zuid-Toren met de UA175 is uitgevoerd is volledig uitgesloten. De aanslag is gepleegd met een militair toestel !!!
In onderstaande vliegroute en vlieghoogtekaarten van de AA11, de AA77 en de UA93, is terug te zien dat er in de gebieden zonder radardekking bijzondere hoogtesprongen zichtbaar zijn. Deze hoogtesprongen zijn net als bij de UA175 een duidelijk kenmerk van de vliegtuigwissels.
Meer informatie in de boeken over “911 DE ANDERE WAARHEID”.