Contact : mail@911deanderewaarheid.nl
BOEK deel 1 BOEK deel 2
BOEKEN 2016 :  
Over “DE ANDERE WAARHEID” zijn meerdere geïllustreerde boeken geschreven.
Klik op de boeken voor meer informatie.
In het eerste boek (boven) worden de werkelijke vliegroutes, de vliegtuigwissels en het originele plan uitgelegd aan de hand van veel analyses, foto’s en illustraties.
In het tweede boek (onder) wordt uitgelegd hoe het kon dat, geheel tegenstrijdig met alle natuurkundige wetten, het leek alsof een Boeing 767 passagiersvliegtuig zonder verlies van snelheid en zonder verlies van vliegtuig-onderdelen in een zwaar geconstrueerd gebouw van staal en beton vloog. Ook in dit boek veel foto’s en illustraties.
BOEKEN BESTELLEN :
De boeken zijn gedrukt in een gelimiteerde oplage van 300 stuks in een luxe versie. De boeken zijn voorzien van een harde kaft en zijn handmatig genaaid ingebonden.
De afmeting is ca 24,5 X 32,5 cm.
Een set boeken (deel 1 en 2) kost € 80,= incl. verzendkosten.
Wilt u de boeken bestellen of heeft u vragen, stuur een mail met uw naam en verzendadres naar :
mail@911deanderewaarheid.nl
Zijn de 9/11 aanslagen een “False Flag” operatie geweest?
De 9/11 aanslagen zijn de meest verschrikkelijke aanslagen geweest in de geschiedenis.
Vanaf het eerste moment na de 9/11 aanslagen wordt er, vooral in Amerika, openlijk getwijfeld of deze aanslagen wel het werk zijn geweest van Arabische terroristen. Een groot aantal “organisaties” proberen, o.a. door middel van rechtszaken tegen de Amerikaanse regering, achter de waarheid te komen. Deze organisaties zijn eenvoudig via “9/11 Truth” of “9/11 Truth Movement” op het internet te vinden.

Op de website “9/11 DE ANDERE WAARHEID” wordt een uitleg gegeven waarom er zoveel twijfels zijn over wie deze aanslagen hebben uitgevoerd. Daarnaast wordt aan de hand van de vele “ongemakkelijke feiten” een analyse gemaakt van wat er werkelijk moet zijn gebeurd. Ook wordt gekeken naar de vele “fouten” die zijn gemaakt. Aan de hand daarvan is een analyse gemaakt van het “originele plan” voor de aanslagen.

Het is belangrijk dat iedere bezoeker van deze site zelf op zoek gaat naar “de waarheid”. Direct na de aanslagen is Amerika de “War on Terror” begonnen in het Midden-Oosten, een oorlog die al meer dan 16 jaar aan de gang is en miljoenen doden heeft geëist. Indien de 9/11 aanslagen daadwerkelijk “false flag” zijn, is de al meer dan 16 jaar durende oorlog een misdaad tegen de menselijkheid, waar ook onze eigen regering en leger haar steun en medewerking aan verleent. Daarbij moet iedereen bedenken dat de werkelijke schuldigen liever een nog grotere oorlog ontketenen dan schuld te bekennen.
Het is voor de toekomst van onze kinderen enorm belangrijk dat wij ons maximaal inspannen om die nog grotere oorlog te voorkomen en de echte democratische waarden te beschermen.

Klik op de onderstaande serie onderwerpen die op deze site worden behandeld :- De vliegtuigen die in de Twin Towers verdwenen
- De renovaties / voorbereidingen van de Twin Towers
- De laser-schoten waarmee de gaten in de gevels werd gemaakt
- De instorting van de Twin Towers (Noord-Toren)
- De derde toren
- Ground Zero
- Het rapport van het National Institute of Standards and Technology
De kaart toont de vliegroutes van de vier passagiers-vliegtuigen volgens de Amerikaanse regering.
Klik op het “play”-symbool om de video af te spelen.
Bovenstaande kaart toont een aantal “ongemakkelijke feiten” over de 9/11 aanslagen. Een aantal van deze “ongemakkelijke feiten” worden hieronder verder uitgelegd.
- De vliegroutes van de passagiersvliegtuigen volgens de regering
- De “ongemakkelijke feiten” over de vliegroutes en vliegtuigen
Contact : mail@911deanderewaarheid.nl
- Het eerste nieuwsbericht uit New York
Marc Birnbach was een van de eerste journalisten die voor FOX NEWS “live aan de telefoon” op televisie verslag deed van de aanslagen.
Hij vertelde dat het absoluut geen passagiersvliegtuig was die de Twin Towers invloog : “er zaten geen ramen in de zijkant van het vliegtuig” ; “het was absoluut geen vliegtuig zoals je die op een luchthaven ziet”.
De nieuwslezer van FOX NEWS concludeerde dat het mogelijk een vrachtvliegtuig was geweest.
Klik op het “play”-symbool om de video af te spelen. De video duurt 1 minuut en 28 seconden.
- Het eerste nieuwsbericht uit Washington
- Foto’s en video’s uit New York
- Foto’s en video’s uit Washington
- Het eerste nieuwsbericht uit Shanksville, Pennsylvania
- Foto’s en video’s uit Shanksville, Pennsylvania
CNN verslaggever Jamie McIntyre deed als een van de eerste journalisten verslag van de aanslag op het Pentagon. Hij verklaarde “er is niets dat erop wijst dat er een vliegtuig tegen het Pentagon is aangevlogen. Er zijn geen grote brokstukken of iets dergelijks te vinden, alleen een paar kleine onderdelen die je zo met de hand kan oppakken”.
Jamie McIntyre verklaarde verder dat de gevel pas ongeveer 20 minuten na de inslag instortte.

Klik op het “play”-symbool om de video af te spelen.De video duurt 45 seconden.
De fotograaf die live op televisie geïnterviewd werd door een FOX NEWS verslaggever was Chris Konicki. Hij gaf aan “dat er niets was waar je uit op kon maken dat daar een passagiersvliegtuig was neergestort”.
De verslaggever gaf ook aan dat er op de foto’s van Chris Konicki inderdaad niets was te zien wat op een crash van een passagiersvliegtuig wees.
Klik op het “play”-symbool om de video af te spelen. De video duurt 53 seconden.
foto's New York
Foto’s en videobeelden uit New York tonen de meest vreemde zaken. Zo is er geen enkel brokstuk van een passagiersvliegtuig te zien in het gat in de gevel. Het gat is ook te klein voor een Boeing 767 en de gevelkolommen ter hoogte van de vleugel-posities zijn niet doormidden gebroken terwijl er in de video’s is te zien dat geen enkel brokstuk van het vliegtuig afbrak.
Aan het toestel dat in het gebouw “verdween” zat een onderdeel dat niet op een passagiersvliegtuig zit.
Er waren vreemde lichtflitsen zichtbaar voorafgaand en op het moment van de inslag.
Diverse getuigen hadden het over een militair toestel.
Klik op de foto voor meer informatie.
foto's Washington
Foto’s uit Washington tonen geen enkel groot brokstuk van een passagiersvliegtuig. Op de eerste foto’s is een klein gat in de gevel te zien. Het glas in de kozijnen rondom het gat zijn vrijwel allemaal nog heel. Na de inslag volgde er een aantal explosies die door meerdere getuigen zijn waargenomen. Diverse foto’s tonen explosie-schades.
Diverse getuigen hadden het over een cruise missile. Anderen zagen vlak voor de inslag een passagiers-vliegtuig richting het Pentagon vliegen, maar op een heel andere route dan het toestel dat de inslag veroorzaakte.
Klik op de foto voor meer informatie.
Foto’s uit Shanksville tonen een kleine krater in de grond, maar geen enkel brokstuk van een passagiers-vliegtuig. De brandweer, mensen uit de omgeving, de pers en de burgemeester van Shanksville verklaarden allemaal hetzelfde : GEEN PASSAGIERSVLIEGTUIG.
Een getuige (Susan McElwain) verklaarde dat zij een klein wit vliegtuigje niet groter dan haar auto (een cruise missile) zag neerstorten.
De FBI verklaarde dat het toestel volledig in de grond was verdwenen, waarna (zie bijgaande foto) de aarde zich boven het vliegtuig weer had gesloten.
Klik op de foto voor meer informatie.
foto's Shanksville
- De bandopnames van de verkeersbegeleiders die de AA11 volgden
Eén van de organisaties die zich in Amerika bezig houdt met de waarheidsvinding omtrent de 9/11 aanslagen, “pilotsfor911truth”, heeft bandopnames van gesprekken tussen de vliegverkeersbegeleiders en de organisatie die het luchtruim bewaakte op internet geplaatst. De bandopnames zijn ook door de “9/11 Commission” als echt beoordeeld. Op deze bandopnames is te horen dat verkeersbegeleiders signaleren dat na de aanslag op de Noord-Toren het bewuste passagiersvliegtuig, de AA11, nog steeds in de lucht is en doorvliegt richting Washington.

Klik op het “play”-symbool om de video af te spelen. De video duurt 24 seconden.
- De radarbeelden van de vliegtuigwissel van de UA175
Door “pilotsfor911truth” zijn ook radarbeelden op internet geplaatst van o.a. de UA175. Op deze radarbeelden kan duidelijk de vliegtuigwissel van een onbekend toestel (op de foto hiernaast aangegeven als de MP02) met de UA175 worden waargenomen. Te zien is dat niet de UA175, maar de MP02 op de Twin Towers afvliegt. De UA175 vliegt richting Cleveland.
Op de radarbeelden is ook de UA93 te zien. Dit vliegtuig vliegt net als de UA175 richting Cleveland. Op de gehele video is te zien dat twee toestellen proberen te kruisen (wisselen) met de UA93.
Klik op het “play”-symbool om de video van de vliegtuigwissel met de UA175 af te spelen. De video duurt 1 minuut en 20 seconden.
- De vliegroute- en de vlieghoogtekaarten
vliegroutekaarten
De officiële vliegroute- en vlieghoogtekaarten die door de FBI zijn uitgegeven bevatten veel gedetailleerde informatie. In de hiernaast afgebeelde vliegroutekaart van de UA175 is de informatie verwerkt m.b.t. de vliegtuigwissel die op de radar te zien is en de informatie m.b.t. de radarvrije zones.
De vliegroutekaart toont daarnaast meer opvallende informatie zoals een bijna botsing tussen de UA175 en de AA11 en de plotselinge uitwijk manoeuvre van de UA175 als gevolg daarvan.
Klik op de afbeelding voor een uitgebreide analyse van de vliegroute en de vlieghoogte-kaarten.
- De vliegtuigwissels door de militaire toestellen
Aanvullingen boeken
In aanvulling op de boeken zijn, naar aanleiding van diverse vragen van lezers of bezoekers van de website en/of lezingen diverse aanvullingen geschreven.   
Aanvulling deel 1-01:
Aanvulling 1-01
In de eerste aanvulling van BOEK deel 1, wordt meer uitleg gegeven aan de analyse van de vrijgegeven videofragmenten van de inslag van de cruise missile in het Pentagon.
Klik op de foto voor meer informatie.
Aanvulling deel 1-02:
In de tweede aanvulling van BOEK deel 1, wordt meer uitleg gegeven aan de vertrek lijsten en ook aan de FAA active-list.
Klik op de foto voor meer informatie.
Aanvulling 1-02
Aanvulling deel 1-03:
Aanvulling 1-03
In de derde aanvulling van BOEK deel 1, wordt meer uitleg gegeven aan de tweede en derde brokstukken-locatie in Shanksville.
Klik op de foto voor meer informatie.
Aanvulling deel 2-01:
In de eerste aanvulling van BOEK deel 2, wordt meer uitleg gegeven aan een video waarop een infrarood doelaanwijzer punt op de gevel van de Zuid-Toren is te zien en waarom dit punt hoger op de gevel verschijnt dan de plek waarop het vliegtuig door de gevel gaat.
Klik op de foto voor meer informatie.
Aanvulling 2-01
Aanvulling deel 2-02:
In de tweede aanvulling van BOEK deel 2, wordt meer uitleg gegeven aan de plasma-techniek, waarmee het 3D-model van de Boeing 767 werd gecreëerd.
Klik op de foto voor meer informatie.
Aanvulling 2-02 Aanvulling 2-03
Aanvulling deel 2-03:
In de derde aanvulling van BOEK deel 2, wordt meer uitleg gegeven aan wijze waarop een botsing van een passagiers-vliegtuig volgens de wetten van Newton zou verlopen.
Klik op de foto voor meer informatie.
Bovenstaande kaart toont de werkelijke vliegroutes met de tijdslijn van de passagiersvliegtuigen en militaire toestellen na analyse van de radarbeelden, de vliegroute informatie, de eerste nieuwsberichten en diverse getuigenverklaringen.
Klik op het “play”-symbool om de video af te spelen. Tip : Zet de video regelmatig op pauze om de gedetailleerde informatie over alle vliegroutes en vliegbewegingen nauwkeurig te bestuderen. Het is absoluut aan te bevelen om eerst de voorgaande video met alleen de vliegtuigwissels te bekijken.
- De gesimuleerde kapingen als onderdeel van militaire oefeningen
- De gemaakte fouten bij vertrek van de passagiersvliegtuigen
- Het originele plan met de tijdslijn van de geplande aanslagen
militaire oefeningen
Bovenstaande kaart toont o.a. de militaire oefeningen en operaties die op 9/11 plaatsvonden. Daarnaast staan op deze kaart een aantal andere opvallende oefeningen van diverse veiligheidsdiensten en organisaties die op 9/11 aan de gang waren. Eén van de oefeningen betrof een oefening met gesimuleerd gekaapte passagierstoestellen die door militairen van NORAD (North American Aerospace Defense Command) moesten worden ontdekt.
Klik op de kaart voor een grotere versie en een uitleg van 12 van deze oefeningen.
gemaakte fouten gemaakte fouten gemaakte fouten gemaakte fouten
Bovenstaande kaarten komen uit een speciale uitgave van TIME Magazine die 3 dagen na 9/11 werd uitgegeven. Daarin staan andere vertrektijden aangegeven dan de vertrektijden die later werden gepresenteerd. Daarbij werd aangegeven dat 3 van de 4 vliegtuigen vertraging hadden opgelopen. Wat het effect is geweest van deze vertragingen wordt duidelijk als de oorspronkelijke vertrektijden worden ingevoerd in de tijdslijn van de werkelijke vliegroutes. Let ook op de vliegroute van de AA77 in bovenstaande kaarten. De route is veel meer noordelijk aangegeven en het toestel gaat niet door de “NO FLY ZONE”.
Klik op één van de kaarten voor een grotere versie en een uitleg.
In bovenstaande kaart zijn de oorspronkelijke vertrek tijden aangehouden zonder vertraging. Hierdoor komen bijzondere details aan het licht. Bovendien kan worden vastgesteld dat door de vertragingen de aanslagen voor een groot deel zijn mislukt.
Klik op het “play”-symbool om de video af te spelen. Tip : Zet de video regelmatig op pauze om de gedetailleerde informatie nauwkeurig te bestuderen.
Video’s :
Om “DE ANDERE WAARHEID” goed uit te kunnen leggen zijn diverse animatie-video’s gemaakt.
Video nr 01 :
Video nr 1 toont de vliegroutes volgens de Amerikaanse regering.
Klik op het “play”-symbool om de video af te spelen.
Video nr 02 :
Video nr 2 toont de locaties waar de vliegtuigwissels hebben plaatsgevonden.
Klik op het “play”-symbool om de video af te spelen.
Video nr 03 :
Video nr 04 :
Video nr 05 :
Video nr 06 :
Video nr 07 :
Video nr 08 :
Video nr 3 toont de werkelijke vliegroutes.
Klik op het “play”-symbool om de video af te spelen.
Video nr 4 toont het originele plan voor de aanslagen.
Klik op het “play”-symbool om de video af te spelen.
Video nr 5 toont de plasma-techniek waarmee een 3D-model rondom een militair toestel kan worden gecreëerd.
Klik op het “play”-symbool om de video af te spelen.
Video nr 6 toont de laser schoten waarmee het gat in de gevel is geschoten.
Klik op het “play”-symbool om de video af te spelen.
Video nr 7 toont de wijze waarop het militaire toestel met het plasma 3D-model in de Noord-Toren is verdwenen.
Klik op het “play”-symbool om de video af te spelen.
Video nr 8 toont de wijze waarop het militaire toestel met het plasma 3D-model in de Zuid-Toren is verdwenen.
Klik op het “play”-symbool om de video af te spelen.
- De werkelijke vliegroutes en de tijdslijn
Bovenstaande kaart toont alle vliegtuigwissels door de militaire toestellen. Deze vliegtuigwissels komen voort uit de analyse van de vliegroute- en vlieghoogtekaarten en de radarbeelden. De complete analyse is te vinden in het boek “9/11 DE ANDERE WAARHEID” deel 1. Ook op deze website is een deel van de analyse te vinden.
Klik op het “play”-symbool om de video af te spelen. Tip : Zet de video regelmatig op pauze om de gedetailleerde informatie over alle vliegroutes en vliegbewegingen nauwkeurig te bestuderen.
- Het originele plan voor de aanslag op het Pentagon
originele plan Pentagon
In bovenstaande kaart zijn de uitkomsten van de analyse van het oorspronkelijke plan voor de aanslag op het Pentagon aangegeven. Zowel de AA11 als de UA93 kwamen gelijktijdig met een cruise-missile op het Pentagon afvliegen. De cruise-missiles slaan in het dak, terwijl de passagiersvliegtuigen landen op Reagan National Airport.
Gelijktijdig met de inslagen van de cruise-missiles vinden er in het Pentagon meerdere explosies plaats, die onder andere de gehele financiële administratie vernietigen. Door de vertragingen van de passagiersvliegtuigen bij vertrek mislukt de aanslag op het Pentagon.
Klik op de kaart voor meer informatie.
EXPOSITIE :  
In 2017 was in De Stadskantine Alkmaar een grote expositie van Dik Kok over “911 DE ANDERE WAARHEID”. Tijdens de expositie werden een goot aantal grote dia-prints getoond en meerdere animatie video’s.
De expositie was een groot succes en werd verlengd t/m 11 september 2017.
PRESENTATIE :  
Als afsluiting van de expositie werd op 11 september 2017 door Dik Kok een lezing / presentatie gegeven.
Het logo (de banaan die in rook opgaat en de schil die op de grond valt) dat op de posters is gebruikt, is voortgekomen uit een omschrijving die een journaliste in New York gaf van datgene wat zij tijdens de instorting van de Noord-Toren waarnam.
It’s a plume of smoke coming out like unpeeling a banana”.
De journaliste had geen betere en dichter bij de waarheid komende omschrijving van de instorting kunnen geven.
               Binnenkort meer “9/11 DE ANDERE WAARHEID”
- Het originele plan en de werkelijke vliegroutes in één video
Video nr 09 :
Video nr 9 toont de werkelijke vliegroutes en het originele plan naast elkaar in één video. De video kan het best worden afgespeeld op een groot scherm. Druk regelmatig op pauze als er een plaatje verschijnt om de beter te begrijpen wat er gebeurt.
Klik op het “play”-symbool om de video af te spelen.
In bovenstaande video zijn de werkelijke vliegroutes naast die van het originele plan geplaatst. Grootste verschil zijn de vertrektijden van drie van de vier passagiersvliegtuigen. Het effect van de vertragingen is in deze video heel goed te zien.
Klik op het “play”-symbool om de video af te spelen. Tip : Zet de video regelmatig op pauze om de gedetailleerde informatie nauwkeurig te bestuderen.
boeken
BOEK 2021 MYTHES :
Het boek kost € 18,50 incl. verzendkosten binnen Nederland
Klik op het boek voor meer informatie.
BOEK 2023
DE ONDRAAGLIJKE WERKELIJKHEID
Deel I:
HET POKKEN-VIRUS  
Vanaf 07/07/2023 leverbaar het nieuwe boek van Dik Kok.
Het boek kost € 15,00 excl. verzendkosten
Klik op het boek voor meer informatie.
boeken Nieuws