Contact : mail@911deanderewaarheid.nl

Tekst speech van Frank Smits tijdens panel-sessie op 9 september 2023 op de conferentie Bevrijding van Bedrog in Driebergen:  

Bevrijding van Bedrog, 9 september 2023

 

VRAAG 1: Frank, hoe zou jij de oorlog tegen onze gezondheid omschrijven en kunnen we die winnen?

 

VRAAG 2: Wat is volgens jou dan corona geweest?

 

VRAAG 3: Komt er een nieuwe gezondheids-oorlog aan?

 

Dames en heren,

 

Mijn naam is Frank Smits maar ik ben misschien beter bekend als Dik Kok.

 

Er is een grote virus-informatie-oorlog aan de gang en het is noodzakelijk dat iedereen veel meer kennis gaat nemen van de details. Ik zal een aantal details benoemen.

 

Vrijwel niemand weet wat virussen precies zijn. De definitie van een virus volgens het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde uit 1991 is een stukje DNA of RNA omgeven door een capside en/of eiwitmantel. Het een groepsnaam en dat is een heel belangrijk detail.

 

Er bestaan goedaardige, onschuldige en kwaadaardige virussen. Gevaarlijke bacterie-sporen die als biologisch wapen worden gebruikt worden ook virussen genoemd. Anthrax is precies hetzelfde. Bij de ziekte de pokken, waarover ik in mijn nieuwe boek schrijf, blijkt deze bacterie-spore afkomstig te zijn van dode knaagdieren die vergiftigt zijn door dioxine.

 

De goedaardige virussen zijn onderdeel van ons microbioom. Zij voorkomen schadelijke bacteriegroei. Dit zijn onze bacteriofaag-virussen.

Exosoom-virussen zijn extra-cellulaire blaasjes en normaal gesproken onschuldig.  

 

De WHO, het RIVM en de regering, verstrekken alleen angstaanjagende virus-informatie. Geen details is het kenmerk van hun informatie-oorlog.  

 

Uit mijn onderzoek naar de kwaadaardige bacterie-spore-virussen kwam naar voren dat deze niet van mens op mens kunnen worden overgedragen. De overdracht van mens op mens is het meest belangrijke onderwerp van de virus-informatie-oorlog. Het is dus direct ook een van de meest belangrijke onderwerpen in de strijd hiertegen. Geen overdracht van mens op mens betekent dat alle maatregelen onzinnig zijn.

 

Ondernemers die hun coronaschulden moeten terugbetalen zouden eens wat meer vragen moeten stellen. Ik pleit dan ook voor een veel zorgvuldigere aanpak van de strijd tegen deze informatie-oorlog. Alleen dan kunnen we winnen en hoeft niemand zijn coronaschuld terug te betalen.

 

------------------------------------

 

Het humaan corona-virus is in basis een goedaardig bacteriofaag-virus. Het is volslagen onzin om mensen die deze virus-deeltjes bij zich dragen als ziek te verklaren. Het feit dat corona-bacteriofaag-virussen actief zijn betekent alleen dat zij proberen om schadelijke bacteriegroei te voorkomen, het is onze natuurlijke antibiotica. Antoinette Hertzenberg heeft er een keer een programma aan gewijd. Een positieve PCR-test zegt absoluut helemaal niks.

 

Eerder deed ik onderzoek naar dit rapport van het RIVM. In dit rapport (RIVM report number: 2020-0177) gooit het RIVM de medische analyse-methoden voor het vaststellen van ziekten overboord. Bloed-testen en sputum-testen werden in een keer door het RIVM als onbetrouwbaar bestempeld en vervangen door de nietszeggende PCR-test.

 

Een arts van het longfonds sprak zich op internet uit over het feit dat de longontstekingen die tijdens de corona-crisis veel mensen fataal werden, een zelfde oorzaak kende als voor de crisis. Alleen de ziekteverschijnselen waren veel erger. En dat laatste is heel logisch als je huisartsen verbied om in de eerstelijnszorg bij een luchtweginfectie medicijnen voor te schrijven aan mensen met een positieve PCR-test.

Uit de uitspraak van de arts van het longfonds wordt duidelijk dat er helemaal geen nieuw kwaadaardig virus was. De bloed- en sputum-test uitslagen zouden het dominante micro-organisme dat verantwoordelijk was voor de longontstekingen kunnen bewijzen, maar die zijn nooit openbaar gemaakt.

 

Nergens heb ik bewijs kunnen vinden voor de verspreiding van een gemanipuleerd bacteriofaag-virus zoals door sommigen wordt aangegeven. Ik weet dat de laboratoriumtechnieken bestaan, maar verspreiding heeft ook geen enkele zin omdat bacteriofagen persoonsgebonden zijn. Het blijft dus alleen een laboratorium-virus.

 

Behalve de mensen die medicijnen werden onthouden zijn er veel mensen ziek geworden door de angstaanjagende informatie. De psychische oorzaken van lichamelijke ziekten worden in de reguliere geneeskunde nauwelijks belicht. Ook de kennis hierover moet in de strijd tegen de virus-informatie-oorlog aan de orde komen.

 

Corona is slechts angstaanjagende informatie geweest om u medicijnen te onthouden, u psychische ziekten aan te praten om u te bewegen vrijwillig een ziekmakend vaccin te laten inspuiten.

 

---------------------------------------------

 

Komt er een nieuwe gezondheids-oorlog aan: JA,

 

Er zijn ontwikkelingen voor een zogenaamd universeel-vaccin tegen alle influenza en corona-virussen. In Amerika is ene heer Jeffery Taubenberger bezig een universeel-vaccin te ontwikkelen dat de steel van het virus vernietigd. Hij heeft dit zelf verklaard en het wordt beschreven in dit boek (De Spaanse Griep van Laura Spinney). Notabene uit 2017.

Als de steel van het bacteriofaag-virus is vernietigd, is gelijk uw meest belangrijke afweersysteem vernietigd. Dan is uw lichaam kapot en heeft het kwaad zijn doel bereikt.

 

Dank voor uw aandacht.

 

--------------------------------------------------------------------