Contact : mail@911deanderewaarheid.nl
De gesimuleerde kapingen als onderdeel van militaire oefeningen
Het originele plan voor “The NORTHERN GUARDIAN”
Bovenstaand het originele plan voor “The NORTHERN GUARDIAN” zoals volgt uit het originele plan voor de 9/11 aanslagen. Twee passagiersvliegtuigen,  de AA11 en de UA93, zouden landen op Reagan National Airport in Washington. Doordat de UA93 zoveel vertraging opliep bij vertrek, moest dit vliegtuig uiteindelijk uitwijken naar Cleveland. Om ongezien op Reagan National Airport te kunnen landen werd het veiligheidssysteem van het vliegtuig aangepast. De informatie hierover is terug te vinden op de site van History Commons.
Het originele plan voor “The VIGILANT WARRIOR”
Bovenstaand het originele plan voor “The VIGILANT WARRIOR” zoals volgt uit het originele plan voor de 9/11 aanslagen. De militaire toestellen E4B die werden gebruikt om de hele militaire operatie van de aanslagen te begeleiden werden gesignaleerd boven zowel Washington als New York.
“HAARP”
Een onderwerp wat in de discussie over de militaire operaties van 9/11 niet vaak besproken wordt, is het weer. Zoals bekend is het weer enorm van belang bij het slagen van militaire operaties. In de aanloop naar 9/11 waren de weervoorspellingen niet best, maar op 11 september was het prachtig weer.
“HAARP” (High Frequency Active Auroral Research Program) is een militair onderzoeksprogramma, waarbij met behulp van elektromagnetische straling de ionensfeer (de laag rond de aarde waar de deeltjes door straling van de zon worden geïoniseerd) tijdelijk kan worden vervormd. Door vervorming van de ionensfeer kunnen luchtstromen beïnvloed worden. Militairen kunnen met “HAARP” het weer beïnvloeden en mooi weer “bouwen”. Een van dit soort installaties staat in Alaska.
In de aanloop naar 9/11 kwam orkaan “ERIN” op het noordoosten van Amerika af. De dag voor 9/11 veranderde de orkaan plotseling bijna 180 graden van richting als gevolg van een koufront dat vanuit het westen (Alaska) over noordoost Amerika trok. In plaats van stormachtig weer werd 9/11 2001 een stralende dag om een technisch hoogwaardige militaire precisie operatie uit te voeren.
Oefeningen voorafgaand aan 9/11 2001
Voorafgaand aan de aanslagen van 9/11 zijn tal van oefeningen gehouden, die verband hebben met de aanslagen :

“Operation Mascal”
Operatie “Mascal” was een oefening van het Pentagon die gehouden werd van 24 t/m 26 oktober 2000. De operatie was bedoeld om te kijken naar de effecten van het neerstorten van een passagiersvliegtuig op het Pentagon.
“HAARP” installatie Alaska
Orkaan ERIN en de 180graden draai
Orkaan ERIN op 11 september 2001
Een bijzonder opvallend feit zijn de vele militaire oefeningen die op en rond 9/11 2001 werden gehouden. Maar het waren niet alleen militaire oefeningen, ook oefeningen van instanties die normaal gesproken een hele grote rol spelen bij dergelijke grote aanslagen waren op “training” of op een andere manier “buiten spel”.
Meest opvallende militaire oefening was “The VIGILANT GUARDIAN”, een grote oefening van NORAD en de Amerikaanse luchtmacht. Tijdens deze oefeningen werden door de militaire leiding van NORAD een enorme hoeveelheid “valse” radar spots van zogenaamd het Amerikaans luchtruim binnen dringende vliegtuigen op de radarschermen geplaatst. De militairen achter de beeldschermen kregen de opdracht om naar deze het luchtruim binnen dringende vliegtuigen zoeken en waren totaal niet bezig met wat er zich in het Amerikaanse luchtruim zelf plaatsvond. Hierdoor zette de leiding van NORAD de eigen organisatie “buiten spel”. Behalve deze oefening waren er nog meer oefeningen gaande :
The GLOBAL GUARDIAN” : een tweede grote oefening van NORAD en de Amerikaanse luchtmacht.
The NORTHERN VIGILANCE” : een derde militaire operatie van de Amerikaanse luchtmacht en NORAD, waarbij een Russische oefening in de gaten werd gehouden.
NORAD JSS (Joint Surveillance System) Maintenance Radar J53” : NORAD schakelde op 9/11/2001 ‘s-morgens vroeg radar “J53” bij Boston uit. Hierdoor waren vliegbewegingen in dit gebied op het radar niet te volgen. Zowel Boston Logan Airport als Hansom Air Force Base liggen in radar gebied “J53”. Hoewel de militaire leiding van NORAD later tegenover de 9/11 Commission verklaarde dat dit uitschakelen te maken had met onderhoudswerkzaamheden, is dit volstrekt onlogisch gelet op de oefening om in het radargebied binnen dringende vliegtuigen te kunnen onderscheppen.
The NCS SARS Exercise” : De NCS (National Communications System) hield op 9/11 een oefening met het SARS systeem. SARS (Special Routing Arrangement Service) is een communicatiesysteem voor het COG (Continuity Of Government), in geval van oorlog. Tijdens deze oefening was het mogelijk te werken via niet te traceren communicatie. Zo konden bijvoorbeeld vanuit de militaire E4B toestellen (Deze toestellen zijn gesignaleerd boven Washington en New York exact op het moment van de aanslagen) niet te traceren telefoongesprekken worden gevoerd met Rumsfeld en Cheney (beide ministers waren onderdeel van het COG-team), of konden vooraf opgenomen gesprekken van de zogenaamde passagiers worden verzonden. Als één van de grootste bewijzen voor de kapingen zijn door de Amerikaanse regering telefoongesprekken die passagiers vanuit de vliegtuigen hadden gevoerd met het thuisfront verspreidt. Het was in 2001 echter helemaal nog niet mogelijk om vanuit passagiersvliegtuigen met mobiele telefoons te bellen. Geen enkel telefoongesprek is ooit getraceerd.
The FBI CIRG Exercise” : De CIRG (Critical Incident Response Group) van de FBI was op 9/11 op oefening in San Francisco, California. Hierdoor was dit gespecialiseerde onderdeel van de FBI niet direct beschikbaar om het eigenlijk werk te doen.
The NEST Jackal Cave Exercise” : NEST (Nuclear Emergency Search Team) was op 9/11 op een training (Jackal Cave) in Europa. Hierdoor was dit team, gespecialiseerd in rampen waarbij straling vrijkomt, niet beschikbaar om ingezet te worden. Door het na de aanslagen ingestelde vliegverbod kon het team pas bijna een week na de aanslagen weer terugkeren.
The OEM Operation TRIPOD” : Het New York OEM (Office of Emergency Management) had voor 12 september (de dag na de aanslagen) de oefening “TRIPOD” op “Pier 92” in Manhattan gepland. De voorbereidingen hiervoor werden echter al voor 9/11 opgestart. Op 9/11 ‘s-morgens 08:00uur was het hele team van het OEM al verhuist van WTC Building 7 naar “Pier 92”.
The NRO Drill Exercise” : De “Strategic War Gaming Division” van het NRO (National Reconnaissance Office), de Amerikaanse organisatie die via satelieten het Amerikaanse luchtruim bewaakt, hield samen met de CIA een ontruimingsoefening. Hierdoor waren de medewerkers die via de satelieten het luchtruim bewaken niet op hun post. Opvallend gegeven daarbij is dat de ontruimingsoefening werd gehouden met als scenario dat een vliegtuig een van de gebouwen van het NRO was ingevlogen. Na afloop van de oefeningen werden alle medewerkers naar huis gezonden.
The Air National Guard’s 177th Fighter Wing Exercise” : Dit onderdeel van de Amerikaanse luchtmacht, die als taak heeft het bewaken van het Amerikaanse luchtruim, stuurde op 9/11 ‘s-morgens om 08:00uur de twee vliegtuigen, die volgens de koude oorlog procedure 24-7 paraat moesten zijn om inkomende vijandige vliegtuigen te kunnen onderscheppen, de lucht in voor een oefening boven Pine Barrens. De vliegtuigen moesten eerst terugkeren naar de bases alvorens op te kunnen stijgen om richting de gesimuleerd gekaapte toestellen te vliegen. Hierdoor waren de vliegtuigen te laat. Ook de vliegtuigen die vanaf OTIS Air Force Base richting New York werden gestuurd waren te laat. Deze werden eerst naar een locatie boven de Atlantische Oceaan gestuurd.
Door de oefeningen waren behalve NORAD zelf, ook andere belangrijke organisaties (CIRG / NEST / NRO / 177th Fighter Wing/ NORAD radar J53) buiten spel gezet en/of waren organisaties juist actief (NY OEM / NCS SARS). Daarnaast waren er zoveel militaire oefeningen aan de gang dat de militairen voor zichzelf een excuus hadden waarom de vliegtuigen zolang onopgemerkt konden blijven.
Onder rugdekking van de enorme hoeveelheid op de radarschermen geplaatste valse radarspots tijdens de militaire oefening “The VIGILANT GUARDIAN”, werden de 9/11 aanslagen uitgevoerd. Deze technisch hoogwaardige militaire precisie-operatie werd uitgevoerd in twee verschillende delen, “The NORTHERN GUARDIAN” (de oefening met de gesimuleerd gekaapte passagiersvliegtuigen) en “The VIGILANT WARRIOR” (de vliegtuigwissels en de feitelijke aanslagen).
Het E4B toestel boven Washington is op bovenstaande foto duidelijk waarneembaar. In New York zijn de E4B toestellen op diverse video’s van de aanslag op de Zuid-Toren waarneembaar. Ze zijn echter alleen herkenbaar aan de witte kleur en de grootte van het toestel.