Deel 1 : HET ORIGINELE PLAN
In 9/11 DE ANDERE WAARHEID deel 1 worden de vliegroutes van de vier passagiersvliegtuigen geanalyseerd. Daarbij wordt de schokkende conclusie getrokken dat alle vliegtuigen onderweg zijn gewisseld met militaire toestellen.
In het boek worden een groot aantal bewijzen genoemd en getoond, waaruit deze schokkende conclusie kan worden vastgesteld.
Deze bewijzen bestaan niet alleen uit diverse radarbeelden, maar ook uit geluidopnames van communicatie tussen vliegverkeerbegeleiders en militairen. Daarnaast wordt op zeer uitgebreide schaal een analyse gemaakt van de vliegroutes en de vlieghoogteprofielen.
Behalve de vliegroutes wordt in het boek ook uitgebreid stilgestaan bij de fouten die tijdens de uitvoering zijn ontstaan. Deze fouten zijn o.a. de vertraging bij vertrek van drie van de vier vliegtuigen.
Door deze fouten weg te nemen is een zeer goed beeld ontstaan van het originele plan voor de aanslagen.
Op pagina 14 en 15 worden “de ongemakkelijke feiten” benoemd, die verscholen zitten in het verhaal van de Amerikaanse regering. Ook worden de eerste nieuwsberichten besproken die een heel andere waarheid tonen.
Op pagina 26 de radarbeelden die een vliegtuigwissel aantonen. Op pagina 28 het effect van de vliegtuigwissel op het vlieghoogte-profiel in de vliegroute. Deze effecten (hoogtesprongen) zijn zichtbaar bij alle vliegroutes.
In het boek zijn heel veel vliegroutekaarten weergegeven. Ook vliegroutekaarten waarin de zone’s zonder radardekking zijn aangegeven. In deze zone’s zonder radar zijn opvallende zaken waarneembaar in de vliegroutes.
Contact : mail@911deanderewaarheid.nl