Deel 2 : DE TWIN TOWERS TRUC
In 9/11 DE ANDERE WAARHEID deel 2 wordt datgene besproken wat bij de Twin Towers is gebeurd. Hoe kon het dat, geheel in tegenspraak met alle natuur-kundige wetten, twee lichtgewicht aluminium passagiersvliegtuigen in deze zeer zwaar van staal en beton geconstrueerde kolossale gebouwen verdwenen, zoals een warm mes door de boter glijdt.
In het boek wordt aangetoond dat Boeing 767 passagiersvliegtuigen helemaal niet door de gaten in de gevel passen. Wat voor vliegtuigen dit moeten zijn geweest wordt in het boek besproken.
In het boek wordt ook getoond dat er vlak voor de inslagen van de vliegtuigen lichtflitsen zichtbaar waren. Wat deze lichtflitsen zijn geweest en waar deze lichtflitsen vandaan kwamen wordt ook in het boek uitgelegd.
Daarnaast worden de verbouwingen die in de Twin Towers voorafgaand aan de aanslagen plaatsvonden verklaard, alsmede de bekende “NOSE_OUT” video.
Op pagina’s 12 en 13 wordt uitgebreid ingegaan op de onmogelijke wijze waarop de vliegtuigen in de torens verdwijnen. Ook wordt aan de hand van vele foto’s duidelijk dat het geen passagierstoestellen zijn.
Door exact op schaal gemaakte modellen over elkaar te leggen wordt duidelijk dat een Boeing 767 niet door het gat naar binnen kan zijn gevlogen. Wat er wel naar binnen is gevlogen wordt in het boek duidelijk gemaakt.
Op pagina 78 en 79 een volledige uitleg van de “NOSE-OUT” video. Dit betreft beelden van het tweede toestel dat met de neus door de tegenoverliggende gevel weer naar buiten komt zonder dat daar een gat in ontstaat.
Contact : mail@911deanderewaarheid.nl