Contact : mail@911deanderewaarheid.nl
Aanvulling Deel 2 nr 03 : DE VLIEGTUIGINSLAG VOLGENS DE WET VAN NEWTON
VOORLOPIG