Het originele plan voor de aanslag op het Pentagon
Ondanks dat de Amerikaanse regering beweert de plannen van de kapers te hebben gevonden, is de Amerikaanse regering altijd duister geweest in verklaringen over het doel van de UA93. Zowel Camp David als Het Witte Huis zijn regelmatig genoemd.
Vanuit de analyse van de vliegroutes, waarbij is vastgesteld dat de Boeing 757 (AA11) over het Pentagon vloog en een cruise missile in de gevel, is ook het originele plan voor de aanslag op het Pentagon vast te stellen. Daarbij zijn een aantal opvallende zaken gesignaleerd :
De gevel van het Pentagon waar de cruise-missile invloog werd vlak voor de aanslagen versterkt tegen terroristische aanslagen en op 10 september 2001 opgeleverd. Hieruit kan worden opgemaakt dat het dus niet de bedoeling kan zijn geweest dat de cruise-missile door de gevel moest vliegen en verdwijnen.
De camera’s die op de dakrand stonden hebben opnames gemaakt, naar alle waarschijnlijkheid met de bedoeling die aan het publiek te laten zien. Allle camera-beelden van camera’s die op het Pentagon stonden en/of de ca 80 in beslag genomen camera-beelden van gebouwen uit de omgeving zijn nooit vrijgegeven. De enige beelden die zijn vrijgegeven zijn van de slagboom-camera’s van het parkeerterrein voor het Pentagon.
Voorafgaand aan de aanslagen werd het hele beveiligingssysteem van Reagan National Airport vervangen. De Amerikaanse militairen beschikken over Stealth Techniek, waarmee vliegtuigen “onzichtbaar” kunnen worden gemaakt. Hoewel er een beveiliging-ambtenaar van het Pentagon is, die een verklaring heeft afgelegd dat hij het passagierstoestel aan de andere zijde van het Pentagon over het Pentagon heen heeft zien komen, zijn deze Stealth Camouflage Technieken mogelijk gebruikt om het vliegtuig dat over het Pentagon vloog “onzichtbaar” op Reagan National Airport te laten landen. Ook zijn er aanwijzingen dat de inslag van de cruise-missile pas enkele minuten na het over vliegen van de Boeing 757.
Vanuit bovenstaande is vast te stellen dat indien de cruise-missile in het dak van het Pentagon was gevlogen of in de tweede gebouw-ring, dit op camera-beeld niet was te zien. Dan had men de camera-beelden van het passagiersvliegtuig dat op het Pentagon af kwam vliegen, opgenomen door de camera’s die op het Pentagon stonden, gewoon kunnen laten zien. Dan is het ook logisch dat de gevel was versterkt om te voorkomen dat die instortte. Als de gevel bleef staan kon niemand van buiten het Pentagon zien of er wel/niet een vliegtuig lag.
Ook is vast te stellen dat als één passagiersvliegtuig “onzichtbaar” kon landen op Reagan National Airport, dat een tweede passagierstoestel dat ook kon. Hat kan dan ook bijna niet anders dan dat de cruise-missile die in Shanksville naar de grond werd gestuurd, ook in het dak van het pentagon had moeten inslaan.
De vliegroute van de AA77 volgens de Amerikaanse regering
De werkelijke vliegroute van de AA11 en de cruise-missile
Een flink aantal getuigen, waaronder politie-agenten, hebben verklaringen afgelegd dat de vliegroute van het passagiersvliegtuig dat op het Pentagon af kwam vliegen anders was dan de route die door de regering werd aangewezen. Vanuit deze getuigenverklaringen zijn de werkelijke vliegroutes van zowel de AA11 als de cruise-missile vastgesteld. Zie bovenstaande rechter illustratie en de onderstaande foto’s. Het kan zijn dat het passagiersvliegtuig iets eerder over het Pentagon vloog dan het moment waarop de cruise-missile insloeg.
Militairen die de “NO FLY ZONE” boven Washington bewaken hebben aangegeven dat de vliegroute volgens de Amerikaanse regering dwars door de “NO FLY ZONE” ging. In alle gevallen wordt dan een “SHOOT-DOWN-ORDER” uitgevaardigd, waarbij een raketinstallatie op het Pentagon het vliegtuig neerschiet. Norman Mineta, de minister van transport in de toenmalige Amerikaanse regering, heeft een getuigenverklaring afgelegd, waarin hij aangaf dat tijdens een gesprek van hem met Cheney, vice-president, een militair binnenkwam dat het vliegtuig nog maar een paar mile van het Pentagon was verwijdert en vroeg of de door Cheney gegeven orders nog van kracht waren. Naar alle waarschijnlijkheid heeft Cheney voorafgaand aan de aanslag de orders gegeven de cruise-missile niet neer te schieten.
De cruise-missile (of de AA77, zoals de Amerikaanse regering beweert) maakte vlak voor de inslag in het Pentagon met zeer hoge snelheid een vreemde “loop” of “pirouette”. Vliegverkeerbegeleiders hebben aangegeven dat deze vliegbeweging nooit door een passagiersvliegtuig gemaakt kon worden en dat zij er absoluut van overtuigd zijn dat het een militair toestel of een cruise-missile moet zijn geweest. De AA11 volgde de river-approach, de normale route naar Reagan National Airport.
Bovenstaand de politieagenten en getuigen die een andere vliegroute zagen van het passagiersvliegtuig dat op het Pentagon kwam afvliegen.
Behalve de AA11 en de cruise-missile zijn er boven Washington twee militaire toestellen gesignaleerd op het moment van de aanslag. De ene was een E4B toestel, de andere een C-130H. Op onderstaande linker kaart zijn de vliegroutes van alle toestellen aangegeven.
De camera’s op de versterkte gevel van het Pentagon. Als de cruise-missile in het dak was geslagen in plaats van in de versterkte gevel, dan had men rustig alle beelden kunnen tonen van het overvliegende passagiersvliegtuig. Door de explosie in het dak leek het net of het vliegtuig in het dak was ingeslagen.
Donald Rumsfeld ging zelf kijken naar de schade aan de gevel. Normaal worden regeringsleiders bij aanslagen direct afgevoerd naar een veilige plek.
De vliegroute van de AA77 volgens de Amerikaanse regering
De werkelijke vliegroute van de AA11 en de cruise-missile
De vliegroutes van alle toestellen boven Washington
Op de onderstaande rechter kaart het originele plan voor de aanslag op het Pentagon. Beide passagiersvliegtuigen (de AA11 en de UA93) zouden net als de cruise-missiles via de normale “River Approach” op het Pentagon afvliegen. Geen van de toestellen vloog dan door de “NO FLY ZONE”. De beide cruise-missiles hadden in het dak moeten inslaan en beide passagierstoestellen konden “ongezien” op Reagan National Airport landen. Volgens de tijdslijn van het originele plan zouden de cruise-missiles 6 minuten na elkaar in het Pentagon inslaan.
Voor, tijdens en na de inslag van de cruise-missile in de gevel van het Pentagon volgden meerdere explosies. Een deel van deze explosies waren ruim van het inslaggebied van de cruise-missile. Juist al deze explosies wijzen er op dat er meerdere inslaggebieden gepland waren en dat ook de UA93 en de met de UA93 mee vliegende cruise-missile het Pentagon als doel had.
Contact : mail@911deanderewaarheid.nl
De vliegroutes op de River Approach
De passagiersvliegtuigen samen met de cruise-missiles