Foto’s en video’s uit New York
Bovenstaande foto is van het gat in de gevel van de Noord-Toren waardoor volgens de Amerikaanse regering een Boeing 767 naar binnen is gevlogen. Uit een analyse is gebleken dat een Boeing 767 niet door het gat past. Nergens is een brokstuk te zien van een passagiersvliegtuig. Stukken van de 96ste verdiepingsvloer en de gevel blokkeren de doorgang en stalen kolommen op de positie van de vleugels zijn niet “doorsneden”. Op de videobeelden is te zien dat nergens een brokstuk van het vliegtuig afbreekt en dat het vliegtuig geen snelheid verliest als hij door de gevel “verdwijnt”.
Contact : mail@911deanderewaarheid.nl
Bovenstaande illustraties tonen exacte schaaltekenngen van de gevel van de Noord-Toren zonder en met gat. Rechts de tekening uit het rapport van NIST waarop de schade aan de staalconstructie van de gevel is aangegeven.
Bovenstaande dezelfde illustraties, maar dan met een schaaltekening van een Boeing 767 er overheen gelegd. Duidelijk is te zien dat de Boeing niet door het gat past.
Bovenstaande foto’s zijn van het vliegtuig voor en tijdens het moment waarop het door de gevel verdwijnt.
Vlak voor en op het moment dat de toestellen door de gevel vliegen zijn lichtflitsen gesignaleerd die niet van het vliegtuig kunnen zijn.
Het “NOSE-OUT” moment heeft enorm veel vragen opgeroepen. Deze vragen zijn nooit beantwoord. Hoe kon het dat het toestel door de Zuid-Toren vloog en met de romp aan de andere zijde weer naar buiten kwam ?
Klik op het “play” symbool  voor een video  van het “NOSE-OUT” moment.
De inslag van het eerste toestel in de Noord-Toren die een enorme vuurbal veroorzaakte.
Ook de inslag van het tweede toestel in de Zuid-Toren veroorzaakte een enorme vuurbal. Let op het witte stipje rechts in beeld, een E4B toestel militair toestel dat tijdens de inslag langs vliegt.
Klik op het “play” symbool op bovenstaande foto voor een video van de inslag in de Noord-Toren.
De toestellen verdwenen in de Twin Towers zonder verlies van snelheid en zonder verlies van brokstukken. Dit is voor een passagiersvliegtuig onmogelijk. Volgens experts en de Wet van Newton zou ieder passagiersvliegtuig voor het grootste deel tegen de gevel uit elkaar spatten.
Klik op het “play”-symbool voor een interview en een animatie.
De animatie is afkomstig uit de youtube documentaire “06WhatPlanes?”
Veel mensen waren getuige van het tweede toestel. Daarbij waren er opvallend veel getuigen die, net als op het eerste nieuwsbericht, verklaarden dat het geen passagierstoestel was. Een aantal spraken van een groot grijs toestel en/of een militair toestel. Op het nieuws werd door een deskundige aangegeven dat het wel eens een onbemand vliegtuig kon zijn geweest.
Klik op het “play”-symbool voor enkele getuigen.
De video waarop een infrarood doelaanwijzer punt over de gevel beweegt en waarop ook een militair E4B toestel is te zien dat gelijktijdig met de inslag langs vliegt net als de in de video van de inslag in de Zuid-Toren.
Klik op het “play” symbool op bovenstaande foto voor een video van de inslag in de Zuid-Toren.
De video wordt geblokkeerd door youtube. Zie ook aanvulling deel 2-01
DEZE VIDEO WORDT GEBLOKKEERD
YOUTUBE :
“Laser Targeting UAV, Evidence of Military Technology on 9/11”