De gemaakte fouten bij vertrek van de passagierstoestellen
Contact : mail@911deanderewaarheid.nl
gemaakte fouten gemaakte fouten gemaakte fouten gemaakte fouten
Bovenstaande illustraties komen uit de TIME magazine die 3 dagen na de aanslagen werd uitgegeven. Pas veel later werden de officiële vertrektijden en vliegroutes vrijgegeven. Daarbij werd duidelijk dat drie van de vier passagierstoestellen vertraging hadden opgelopen bij vertrek.
In bovenstaande illustratie de nieuwe tijdslijn indien de oorspronkelijke vertrektijd wordt aangehouden, alsmede de vliegroute uit de TIME magazine. Duidelijk is te zien dat de cruise-missile niet meer door de “NO-FLY-ZONE” aan komt vliegen, maar via de noordelijke “RIVER APPROACH”. De AA11 en de cruise-missile hebben veel meer tijd om samen te komen en om exact gelijktijdig bij het Pentagon aan te komen.
In bovenstaande illustratie is de tijdslijn aangegeven van de werkelijke vliegroute van de AA77, de vliegtuigwissel en de inslag van de cuise-missile in het Pentagon.
In bovenstaande illustratie is de tijdslijn aangegeven van de werkelijke vliegroute van de UA93, de vliegtuigwissel en de inslag van de cuise-missile in Shanksville. Ook de mislukte vliegtuigwissel zoals de op de radarbeelden is te zien is op deze kaart aangegeven.
In bovenstaande illustratie de nieuwe tijdslijn indien de oorspronkelijke vertrektijd wordt aangehouden. De UA93 had een vertraging van 41 minuten, die een desastreuze uitwerking had op de geplande aanslag. De mislukte vliegtuigwissel zoals deze op de radarbeelden is te zien, valt geheel weg. De draai die de militaire toestellen nu 41 minuten eerder kunnen maken valt geheel in de radarvrije zone. De UA93 komt samen met de cruise-missile 6 minuten na de AA11 aan bij het Pentagon.
In bovenstaande illustratie is de tijdslijn aangegeven van de werkelijke vliegroutes van de AA11 en de UA175.
In bovenstaande illustratie de nieuwe tijdslijnen indien de oorspronkelijke vertrektijd van de UA175 wordt aangehouden. De bijna-crash tussen de UA175 en de AA11 verdwijnt en het militaire toestel en de UA175 hoeven geen uitwijkmanoeuvres meer te maken. Het militaire toestel kan gewoon boven de AA11 blijven vliegen, hoeft niet te versnellen en komt dus ook iets later aan bij de Noord-Toren. Omdat de vertraging van de UA175 wegvalt komt het militaire toestel dat wisselt met de UA175 6 minuten na het militaire toestel dat de Noord-Toren invloog aan bij de Zuid-Toren.
Oorspronkelijke tijdstippen van de aanslagen
Het is altijd al opvallend geweest dat de datum van de aanslagen overeenkomt met het noodnummer van de alarmcentrale 911. Door de oorspronkelijke vertrektijden in te voeren in de tijdslijnen van de vliegroutes worden andere tijdstippen zichtbaar. Het is de vraag of deze tijdstippen net als de gekozen datum toevallig of juist niet toevallig samenvallen met de 9 en de 11. Misschien dat met het boven water komen van de werkelijke daders ook dit mysterie zal worden opgelost.
Tijdstip van de aanslagen op de Twin Towers in het originele plan.
Tijdstip van de aanslagen op het Pentagon in het originele plan.