Dik Kok
Reacties BOEK MYTHES Vragen & Antwoorden boeken

BESTELLEN

VRAGEN & ANTWOORDEN

REACTIES

MYTHES

GRATIS BOEKEN

Gratis Boeken
Contact : mail@911deanderewaarheid.nl

In het boek MYTHES worden een groot aantal mythes, verzonnen verhalen met een politieke doelstelling, ontrafeld. Hoewel het boek ook een stukje geschiedenis over mythes in het algemeen beschrijft, vormt de mythe van de 9/11 aanslagen, die in het voorwoord wordt besproken, de basis voor een aantal mythes die in het boek worden behandeld. Het boek behandelt in aanvulling op de twee eerdere boeken op een uitgebreide wijze de instortingen van de Twin Towers.

In hoofdstuk I wordt de mythe van Air France vlucht 8969 ontrafeld, een mythe die voorafging aan de 9/11 aanslagen.

In hoofdstuk II worden de mythes van Al Qaida en Osama bin Laden ontrafeld. In het boek wordt duidelijk dat de War on Terror een illegale oorlog is geweest tegen een niet bestaande vijand.

In hoofdstuk III wordt ingegaan op de mythe van SARS, een verzonnen verhaal wat ons nu (2021) wordt verteld.

Kleurenfoto´s :

In het boek MYTHES staan diverse zwart/wit foto´s. Hieronder staan de kleuren versies van de foto´s uit het voorwoord. Een aantal foto´s, zoals de foto´s van bladzijde 48 en 49 van de radarbeelden en de vliegroutes, staan op andere pagina´s van deze website als kleurenfoto´s. Bovendien wordt daarbij volledig uitleg gegeven aan alle vliegtuigwissels van de gesimuleerd gekaapte passagierstoestellen met de militaire toestellen.

Op de site wordt ook uitleg gegeven aan de laserschoten waarmee het gat in de gevels werd vormgegeven. In het boek MYTHES wordt ingegaan op de detailfoto´s in het rapport van het NIST, waaruit een bevestiging is op te maken dat deze gaten inderdaad vorm werden gegeven door laserschoten. Onderstaand enkele kleuren illustraties van bladzijde 55, 56 en 57 uit het boek.

In het boek MYTHES staat op bladzijde 78 een foto die Jeroen Pauw in het programma Pauw op 4 april 2018 toonde van wat volgens hem het vierde passagiersvliegtuig was, dat tijdens de 9/11 aanslagen neerstortte in Shanksville. In werkelijkheid was dit een foto van een neergestort Russisch passagiersvliegtuig. De foto van het werkelijke toestel dat in Shanksville was neergestort werd in het programma niet getoond. Zie de onderstaande rechter foto, de foto die in het boek op bladzijde 77 staat. Hierop is geen enkel brokstuk van een passagiersvliegtuig te zien. De FBI beweerde dat het vliegtuig vrijwel volledig in de grond was verdwenen. Zie verder de uitleg in het boek MYTHES.

Bovenstaande illustraties zijn een uitwerking van de schade aan gevelpaneel S-9. Het is het paneel dat volgens het NIST werd geraakt door de staart van het passagiersvliegtuig. Op de videobeelden glijdt de staart echter als een warm mes door de boter door de gevel. De bovenstaande linker tekening toont het paneel met de aluminium bekleding zoals deze na de inslag nog in de gevel aanwezig was. Het is duidelijk dat de staart van het passagiersvliegtuig helemaal niet door de gevel is gevlogen. Er is wel inslagschade aan de staalconstructie zichtbaar. Daarbij wordt duidelijk dat deze schade niet door een kracht loodrecht op de gevel werd veroorzaakt, maar door een kracht van links. Dit wordt ook duidelijk als we de test die door het NIST is uitgevoerd nog eens over doen. Zie onderstaande tekeningen.

De eerste twee tekeningen komen uit het rapport van het NIST. Het NIST zegt een droptest te hebben gedaan op een gevelkolom om daarmee aan te tonen dat de schade werd veroorzaakt door een kracht loodrecht op de gevel.

De schade is echter heel anders dan de illustraties in het rapport van het NIST laten zien.

In tweede serie tekeningen wordt uitgelegd dat, om het schadebeeld bij een droptest te laten ontstaan, zoals op de foto´s is te zien, we de kolom moeten draaien.

(Let op de in de bovenstaande tekeningen van het NIST een halve kolom is afgebeeld)

In derde serie tekeningen wordt uitgelegd dat als we de kolom rechtop zetten zoals deze in de gevel aanwezig zijn, de richting waar de kracht vandaan kwam, van schuin links-onder is geweest.

Na de inslag werd duidelijk dat een van de torentjes van de Woolworth Building was beschadigd. Op video-beelden werd duidelijk dat deze schade werd veroorzaakt door een plotselinge lichtflits, afkomstig van een laser.

In het boek MYTHES staan op bladzijde 100 t/m 114 enkele zwart/wit foto´s en illustraties over de instorting van de Noord-Toren. Onderstaand de kleuren versies hiervan, die een duidelijker beeld geven. De uitleg bij onderstaande foto´s staat in het boek.

Foto blz 100, de eerste fase van desintegratie van de kern

Foto blz 100, de plattegrond met de kernconstructie

Foto blz 100, de decarborization in de doorsnede van de Toren

Foto blz 100, de decarborization als gevolg van desintegratie

INSTORTING VAN DE TWIN TOWERS

Foto blz 102, de explosies in de doorsnede van de Toren

Foto blz 102, de doorsnede bij start instorting

Foto blz 103, de brandlijnen bij start instorting

Foto blz 104, stroom smeltend staal door thermietbrand

Foto blz 104, na de 4 uur durende kantoorbrand

Foto blz 104, kantoorbrand Interstate Bank Los Angelos

Foto blz 104, stroom smeltend staal door thermietbrand

Foto blz 103, brandlijnen bij start instorting

Foto blz 102, bij start instorting

Foto blz 102, zware explosies 12 seconden voor start instorting

Foto blz 105, kantoorbrand 12e t/m 16e verdieping (NIST)

Foto blz 105, ontwikkeling brandoverslag bij kantoorbrand (NIST)

Foto blz 105, thermietbrand OK kozijnen Noord-Toren

Foto blz 105, thermietbrand Noord-Toren in illustratie

Foto blz 106, kantoorbrand 104e verdieping

Foto blz 106, uitslaand vuur normale kantoorbrand

Foto blz 106, spuwend vuur thermietbrand + brandlijnen

Foto blz 106, spuwend vuur thermietbrand + brandlijnen

Illustratie blz 107, links het gevelaanzicht van de Noord-Toren met het gat in de noordgevel. De zwarte lijnen zijn de brandlijnen op de verdiepingen. In de rechter doorsnede zijn met geel aangegeven de verdiepingen waar in de jaren 1995-2001 een upgrade werd uitgevoerd van het brandwerend spuitwerk. Exact dezelfde verdiepingen als waar de brandlijnen op de gevel aftekenden.

In de rechter doorsnede staan ook zwarte lijnen aangegeven waar de kern-kolom-delingen per drie verdiepingen aanwezig waren.

Foto blz 108, Noord-Toren voor start inzakken top van de toren

Foto blz 108, Noord-Toren bij inzakken top van de toren

Foto blz 108, Noord-Toren voor start inzakken top van de toren

Foto blz 108, Noord-Toren voor start inzakken top van de toren

Foto blz 108, naar binnen trekken van de gevels

Foto blz 108, NIST-rapport naar binnen treken van de gevels

Foto blz 109, inzakken top van de Noord-Toren

Foto blz 109, inzakken top in de doorsnede

Foto blz 110, inzakken van de antenne door de kern

Foto blz 110, inzakken van de antenne in de doorsnede

Foto blz 110, gedesintegreerde kernkolommen in de doorsnede

Foto blz 110, gedesintegreerde kernkolommen zichtbaar

Foto blz 110, deel stalen kolommen in de doorsnede

Foto blz 110, deel stalen kolommen desintegreert nog niet

Foto blz 111, deel kernkolommen in de doorsnede

Foto blz 111, deel kernkolommen staat nog overeind

Foto blz 111, laatste deel kernkolommen zakt in

Foto blz 111, laatste deel kernkolommen desintegreert

Foto´s blz 112: deze luchtfoto´s geven een duidelijk beeld van de desintegratie van de laatste stalen kolommen van de Noord-Toren

Foto´s blz 113: deze zes opeenvolgende beeldfragmenten laten nog eens zien op welke wijze de kernkolommen in hun fase van desintegratie boven de instortende gevels uit komen en langzaam in ´ijzer-oxide-stof´opgaan. In de laatste fragmenten is ook te zien dat de explosie-wolk door de koolstof-wolken heen hoog opstijgt hetgeen een teken is van de hitte van de explosie voorafgaand aan de instorting en de lage temperatuur koolstof-wolken, een kenmerk van desintegratie door straling.

Foto´s blz 114: deze twee foto´s tonen het laatste deel van de kern van de Noord-Toren in de laatste fase van desintegratie. De linker foto is genomen op vrijwel hetzelfde moment als de derde foto van bladzijde 112. De rechter kolom van de dit wat later desintegrerende deel van de Noord-Toren reikte nog tot de 76e verdieping. Ook van dit laatste deel van de kernconstructie was op de instortlocatie Ground Zero vrijwel niets terug te vinden.

Foto´s blz 114: deze laatste foto laat zien dat de Twin Towers tijdens de instorting vrijwel volledig tot ´stof´ zijn gedesintegreerd.

De foto van het Russische vliegtuig die Jeroen Pauw liet zien

De foto van de cruise-missile die bij Shanksville terecht kwam

Verantwoording

 

Het boek MYTHES is een antwoord op de oproep van Geert Mak, die hij deed op de Dag van de Geschiedenis in 2019 en die in het artikel De waarheid onder vuur op zijn website staat:

 

“Academici en andere historici, breek uit uw zolderkamers, roer u meer dan ooit in het publieke debat – met feiten, cijfers, argumenten en tegenargumenten – maak de historische discussie, juist met alle twijfel en nuance die daarbij hoort, weer aanschouwelijk voor het brede publiek. En wie in het onderwijs werkt: jullie taak en verantwoordelijkheid is, ondanks alle tegenwerking, groots: het opvoeden, het leren nadenken, het inzicht geven in historische processen en parallellen – met, tegelijk, alle voorzichtigheid die daarbij hoort. Jullie kunnen, zeker in deze tijd, de docenten worden die je nooit zult vergeten. De urgentie is groot. Want het regent wel degelijk. Het regent zelfs keihard, en het water druipt over onze gezichten.”

 

Wat Geert Mak in het artikel probeert te duiden is dat het willens en wetens verkondigen van klinkklare onwaarheden en het welbewust liegen een schijnbaar normaal onderdeel is geworden van het publieke debat en dat hiermee het onttakelingsproces van de grootste waarden van onze gemeenschap in volle gang is. Daarbij benoemt Geert Mak ook het door Oxford Dictionaries gekozen woord van het jaar 2016: Post-truth, een woord dat: “Een fundamentele breuk betekent met de uitgangspunten van de westerse denktraditie, waarin onderzoek en verificatie van de feiten centraal staan.”

 

De Post-truth periode is een periode waar we, zoals het boek laat zien, nu al 20 jaar inzitten.

 

Ook citeert Geert Mak uit het boek De weg naar onvrijheid van Timothy Snyder: “Het verlaten van de feiten is het verlaten van de vrijheid. Post-truth is Pre-Fascisme, de mythische omgang met de werkelijkheid, de wereld van onwrikbare geloofswaarheden die iedere discussie versmoren en een wereld creëert van groepsdwang die iedereen ongenadig vastspijkert.”

 

437

In een ander artikel dat op de website van Geert Mak staat, wordt een gesprek weergegeven tussen Geert Mak en Jonathan Holslag die beide, door de schrijver Maarten Rabaey, worden beschouwd als gidsen die ons leiden door het turbulente Europese tijdsgewricht van de afgelopen 20 jaar.

De titel van het artikel luidt: We zijn allemaal toeschouwers van een grote schijnvertoning.

Die titel grijpt terug naar een stukje in het artikel over het islamitisch terrorisme en de Europese vriendschaps- en handelsrelaties met de Golfstaten, de grote sponsors van het salafisme, en is een uitspraak van Jonathan Holslag. Wie Jonathan Holslag op Wikipedia opzoekt, leest dat hij docent internationale politiek is, bijzonder adviseur is van Frans Timmermans en gastdocent aan de hoogste opleiding voor generaals van de NAVO. Hij kan weten dat het islamitisch terrorisme een grote schijnvertoning is, die ons al 20 jaar wordt voorgehouden.

Het artikel gaat over de vraag wat Europa als zelfstandig deel van de wereld nog voorstelt. Het antwoord is ronduit treurig:

De komende generatie zal terugkijken op onze generatie die Europa heeft uitverkocht.

Een diplomaat zei daarover eens tegen Holslag: “Jullie Europeanen gaan nog eerder jullie dochters verkopen dan vechten voor jullie waardigheid”, waarop Jonathan Holslag moest slikken en moest constateren dat dit inderdaad de Europese ‘bordeelmentaliteit’ is:

“Het enige waar we de politiek de komende jaren voor nodig hebben is de façade en de schijn hooghouden dat we dat niet doen.”

Helaas worden de werkelijke details van die uitverkoop door beide gidsen niet openbaar gemaakt. Dat is voor deze wijze gidsen waarschijnlijk net een brug te ver. Dat nu zelfs de Europese burgers worden uitverkocht, zou voor deze gidsen het keerpunt moeten zijn om, samen met journalisten en wetenschappers, deze al 20 jaar durende uitverkoop te stoppen.

438