Dik Kok
Reacties BOEK MYTHES Vragen & Antwoorden boeken

BESTELLEN

VRAGEN & ANTWOORDEN

REACTIES

MYTHES

GRATIS BOEKEN

Gratis Boeken
Contact : mail@911deanderewaarheid.nl

Deze ‘proefdruk’ van het boek MYTHES heb ik naar vrijwel alle in het boek genoemde personen en/of organisaties toegezonden en gevraagd om een reactie. Ik wil namelijk niet zonder het principe van hoor en wederhoor een definitieve versie uitgeven. Ook heb ik het boek naar enkele niet in het boek genoemde personen en organisaties gestuurd omdat ik ook van hen ook een reactie wil.

Van de ongeveer 60 verzonden exemplaren kreeg ik 1 exemplaar ongeopend retour, alsmede 1 geopend retour.

Van de overige verwacht ik voor eind september een reactie. Op deze pagina van mijn website houd ik u op de hoogte.

REACTIE 1

De eerste reactie kreeg ik van de Voorzitter Raad van Bestuur NPO, Shula Rijxman:

Geachte heer Frank Smits,

Ik heb het boek ‘Mythes” van Dik Kok in goede orde ontvangen. U vraagt mij om een inhoudelijke reactie, maar dat past mij niet als voorzitter van de gehele publieke omroep, waarbinnen de programma’s - en de inhoudelijke invulling daarvan - een verantwoordelijkheid zijn van de omroepen, en de NPO-organisatie verantwoordelijk is voor de programmering, distributie en de financiën.

Met vriendelike groeten,

Shula Rijxman, Voorzitter Raad van Bestuur NPO

De lezers van het boek ‘Mythes’ zijn op de hoogte van het feit dat ik een groot aantal omroepen en redacties van diverse programma’s aanspreek over de ernstige tekortkoming in hun onderzoek naar waarheidsvinding. Daarbij hekel ik in het bijzonder de redacties die daarmee schade doen aan de samenleving. Een van de taken van de NPO is het uitvoeren van zelfstandig onderzoek naar de kwaliteit en het imago van bijvoorbeeld radio en televisie. Het mag duidelijk zijn dat de omroepen zich de afgelopen 20 jaar hebben verlaagd tot organisaties die steeds meer slechts de door de overheid voorgeschreven werkelijkheid napraten. Het behoort tot de taak van de NPO om binnen de programmering van de publieke omroepen ruimte te bieden voor programma’s die onafhankelijk objectief onderzoek naar allerlei vraagstukken doen die onze samenleving aangaan. Daarbij heeft de NPO ook de mogelijkheid de omroepen hierin te stimuleren om daarmee het imago van radio en televisie hoog te houden.

Door dit na te laten is het duidelijk dat de Raad van Bestuur NPO kansen laat liggen om een omroepbestel te creëren die een brede en hoogstaande kwaliteit van programma’s aanbiedt op het gebied van onderzoek journalistiek. Het behoort ook tot de taak van de NPO om de effecten daarvan op het imago van radio en televisie te onderzoeken. Het is de taak van de politiek om de NPO hierop te controleren. Burgers mogen ervan uitgaan dat het belastinggeld dat door de regering aan de NPO wordt verstrekt ook wordt besteed aan programma’s die onderzoek doen of diezelfde overheid de objectieve waarheid spreekt over tal van zaken die de samenleving aangaan. Dat de voorzitter van de raad van bestuur in haar reactie op het boek ‘Mythes’ hierin niet kritisch is op haar eigen organisatie is zorgwekkend.

De reactie van de voorzitter van de raad van bestuur sluit in grote lijnen aan op de reactie van onze premier op de toeslagen-affaire waarin hij sprak over het falen van het systeem, zonder zichzelf verantwoordelijk te voelen voor dit systeem. Waarschijnlijk voelt Shula Rijxman zich ook niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de publieke omroep.

 

REACTIE 2

De tweede reactie op het boek ‘Mythes’ is afkomstig van de Stichting Skepsis, de heer Pepijn van Erp, die door Jeroen Pauw wordt genoemd als bron voor tegengeluid inzake de twijfels van George van Houts over de door de regering verkondigde waarheid over de 9/11 aanslagen. Onderstaand een samenvatting van een lange email die hij als reactie had gestuurd:

Beste meneer Smits,

Onlangs stuurde u ons een ´proefdruk´ van het boek Mythes toe. Bij het doorsturen van dat pakket naar mijn privéadres is er helaas waarschijnlijk iets misgegaan bij de post. Het boek is niet aangekomen, en nu, bijna 10 dagen later, verwacht ik ook niet meer dat dat gebeurt. Wel heb ik kennis genomen van het begeleidend schrijven, dat degene die voor doorsturing zorg droeg, al had gescand en gemaild. Uit die brief maak ik op dat het uw bedoeling was ons, Stichting Skepsis, in de gelegenheid te stellen om op het boek te reageren zodat die reactie meegenomen kan worden in de definitieve versie van het boek. Hoewel ik persoonlijk enigszins nieuwsgierig ben naar het boek, zie ik het niet tot onze taak behoren om voor publicatie een uitgebreide reactie te geven.

Na deze alinea volgt een verwijzing naar o.a. de website van de Stichting zelf, waarbij wordt aangegeven dat op skeptische sites, zoals die van Skepsis, de stellingnames die op mijn site staan onderuit worden gehaald... Geen woord over de foto die bij Jeroen Pauw werd getoond, geen woord over de vliegtuigwissels, geen woord over de instortingen en alle informatie die daarover op mijn website staat.

Met vriendelijke groet,

Pepijn van Erp

Stichting Skepsis

Het is jammer dat het boek is zoekgeraakt. De heer Pepijn van Erp spreekt slechts over het uit de sloot trekken van oude koeien en dat het nogal veel tijd kost om terug te vinden hoe een complot-flodder, die in 2006 nog wat stof deed opwaaien, indertijd debunked werd. Hij is kennelijk al zijn eigen antwoord-flodders uit de periode 2017-2021 inmiddels vergeten. Dat de Stichting Skepsis en de heer Pepijn van Erp geen enkel inhoudelijk en wetenschappelijk verantwoord antwoord heeft op mijn onderzoek en mijn conclusies is duidelijk. Meer over de reactie van de Stichting Skepsis en een reactie van Stichting Skepsis op mijn interview bij Cafe Weltschmerz, zie ´MEER`  

 

 

REACTIE 3 (23-09-2021)

De derde reactie is afkomstig van een politieke partij, de SP. Met name van de oppositiepartijen mag worden verwacht dat zij een kritische en waakzame houding aannemen ten aanzien van de regering. Juist van de oppositiepartijen mag worden aangenomen dat zij onderzoek doen naar de objectieve waarheid van zaken die schade doen aan de samenleving. Ik ontving de volgende email:

Beste heer Smits,

Hartelijk dank voor uw brief aan Renske Leijten. Ook willen wij u bedanken voor het schenken van het boek ´Mythes`van Dik Kok en het artikel van Geert Mak.

Wij leven momenteel in een tijd waarin het vertrouwen in de regering, het parlement en de politiek als geheel sterk is afgenomen. Dat kan ook eigenlijk niet anders na wat er allemaal is gebeurd. Het toeslagenschandaal is hiervan helaas het ultieme voorbeeld. Onze medemens is er in de jaren zeer op achteruit gegaan. Daarom moet er gebroken worden met de Rutte-doctrine, met de oude beleidscultuur.

Dit kan echter alleen gebeuren als er ruimte komt voor de waarheid, voor inhoudelijke gesprekken en oplossingen. Uiteraard kunnen we dan alsnog van mening verschillen, maar dan weten we in ieder geval waar we over verschillen in plaats van dat ons informatie wordt achtergehouden.

In het boek wat u ons toegestuurd heeft staan vele historische gebeurtenissen en beschrijvingen over wat er daadwerkelijk gebeurd zou zijn. Daarover kan een heleboel gezegd en over gediscussieerd worden. Gezien de omvang van en inhoud is het niet echt aan mevrouw Leijten om daar iets over te zeggen. Wel willen wij onze bewondering uitspreken voor het feit dat zowel Geert Mak en Dik Kok de tijd hebben genomen om hun boek en artikel te schrijven en politici op te roepen eerlijk en oprecht te zijn. Dat kan namelijk niet vaak genoeg gezegd worden.

Met vriendelijke groet,

Jerney Wijnand, medewerker SP Tweede Kamerfractie

Ik was oorspronkelijk niet van plan om te reageren op reacties. In dit geval heb ik dat wel gedaan.

Beste Jerney (SP),

Bedankt voor je reactie. Hoewel ik niet op iedere reactie reageer, doe ik dat in dit geval wel omdat ik schrik van de inhoud.

Dat je (SP) de toeslagen-affaire als ultiem voorbeeld ziet van het verloren gaan van vertrouwen in de politiek is niet alleen borstklopperij, het is ook het totaal negeren van van veel misstanden en zelfs misdaden van de overheid die zo´n 20 jaar geleden zijn begonnen. Wat, los van alles wat ik in mijn boek schrijf, als eerste voorbeeld bij je (SP) op zou moeten komen is het verzonnen verhaal over de massavernietigingswapens in Irak, waarmee Nederland heeft meegewerkt aan een illegale oorlog en een mogelijke misdaad tegen de menselijkheid. Daar kan met het rapport van de Commissie Davids niemand van mening over verschillen.

Je kan nog zo aardig je bewondering uitspreken over mijn boek, je kan nog zo tegen de Rutte-doctrine zijn, als je niet het grotere plaatje ziet, durft te twijfelen aan de ´geloofswaarheid´van de regering over de 9/11 aanslagen en wat er nu in Europa gebeurt niet met alle lef en kracht die een oppositiepartij hoort te hebben en te tonen, ter discussie stelt, dan collaboreer je met deze regering en de Rutte-doctrine.

Al langere tijd geleden heb ik in de gaten gekregen dat een stem op de oppositie niks meer waard is. ´Links` bestaat niet meer. Waarschijnlijk is het collaboreren van de oppositie met de regering het gevolg van het ondertekenen van artikel 5 van de NATO na de 9/11 aanslagen en dat niemand mag weten dat deze ´false flag´ waren. Maar de ´objectieve waarheid´ over deze aanslagen ligt inmiddels op straat.

Als de omvang van mijn boek de aanleiding is voor de SP om er niets over te vinden, als de inhoud van mijn boek voor de SP aanleiding is om er niets van te vinden, dan wordt pas echt duidelijk welke positie de SP in de politieke arena heeft gekozen. En dat kan inderdaad niet vaak genoeg gezegd worden.

Met vriendelijke groet,

Frank Smits (Dik Kok)

 

 

 

MEER

MEER