Dik Kok
Reacties BOEK MYTHES Vragen & Antwoorden boeken

BESTELLEN

VRAGEN & ANTWOORDEN

REACTIES

MYTHES

GRATIS BOEKEN

Gratis Boeken

ACTIE TWEE GRATIS BOEKEN

Doe mee aan de actie ´twee gratis boeken´. Voorwaarden:

Koop een nieuw boek. Overhandig dit boek aan de burgemeester in de gemeente waar u woont tijdens het inspreken in de raadsvergadering waarbij u gebruik maakt van het inspreek-recht voor burgers. Stuur hiervan een foto via de mail met daarop u beiden en het boek ´Mythes´ mooi in beeld.

U ontvangt dan gratis twee nieuwe boeken. De foto wordt op deze website geplaatst.

LET OP: DEZE ACTIE GELDT SLECHTS VOOR ÉÉN BOEK PER GEMEENTE / BURGEMEESTER, de eerste die een foto opstuurt is de gelukkige.

Als voorbeeld bijgaande foto van de overhandiging van het boek aan burgemeester Anja Schouten van de gemeente Alkmaar. Ik heb de tekst van mijn 3 minuten durende toespraak ook bijgevoegd.

Geacht College,                                                                         23-09-2021

 

Ik spreek U toe als bezorgde burger. Corona, Vaccinaties, Lockdowns, iedereen heeft het er over. Ik wil graag een aantal feiten noemen:

 

Het is een feit dat het vaccin nog steeds in een experimentele fase zit.

 

Het is een feit dat ‘gevaccineerden’ besmet kunnen raken, dat hebben niet alleen onze eigen olympiërs ervaren, dat is ook de praktijk in Israël, waar de gehele bevolking werd gevaccineerd en nu de besmettingscijfers, ziekenhuisopnames en zelfs de sterftecijfers door Corona onder ‘gevaccineerden’ omhoog schieten. Met andere woorden: Het is nog steeds de vraag of het vaccin voldoende werkt en of het veilig is.

 

Het is ook een feit dat door Marion Koopmans is bevestigd dat de PCR-test, alleen uitsluitsel geeft of iemand een stukje dood of levend virus in zijn lichaam draagt, maar niet of de betreffende persoon ook besmettelijk is voor anderen. Daarvoor is een aanvullende test nodig. Met andere woorden: Heel veel mensen die positief getest zijn, vormen geen gevaar voor anderen.

 

Hoe weten burgers nu wat goed is voor henzelf en hun omgeving? Hoe weet u dat?

 

Burgemeester, ik roep u niet op om de handhaving voor naleving van de regels die bij deze testmaatschappij landelijk worden opgelegd ter discussie te stellen, ik roep u op om ons als burgers serieus te gaan informeren.

Onlangs gaf Minister Hugo de Jonge aan dat jongeren rustig een vaccinatie kunnen halen, omdat zij ook niet weten wat er in een frikandel zit. Een stompzinnige uitspraak van een immoreel figuur die nodig zelf naar de dokter en de psychiater moet en niet meer serieus te nemen is.

Een belangrijk adviseur van Frans Timmermans, Jonathan Holslag, vertelde onlangs in een interview dat wij allen getuige zijn van een grote schijnvertoning, dat alle Europese burgers worden uitverkocht en dat de landelijke politiek alleen nog maar nodig is om te doen alsof dat niet zo is.

 

Burgemeester, ik begrijp dat u net als wij, ook niet meer weet wat waar en nietwaar is, maar ik roep u wel op om samen met andere burgemeesters op zoek te gaan naar de objectieve waarheid om de juiste informatie aan burgers te verstrekken. Ik hoop dat de Raad u daarvoor alle ruimte geeft en u daar ook toe verplicht.

 

Ik heb een boek geschreven over Mythes die in de geschiedenis hebben bijgedragen en nog steeds bijdragen aan de ondergang van de kwaliteit van een samenleving. Ik wil u als schrijver en bezorgde burger graag een speciaal voor u gesigneerd exemplaar overhandigen.

 

Dank voor uw aandacht.

 

Frank Smits overhandigt het boek Mythes tijdens de raadsvergadering op 23-09-2021 aan burgemeester Anja Schouten van de gemeente Alkmaar.

Vereist:

Blijf netjes en spreek de burgemeester aan in de taal die in de politiek gebruikelijk is.

Alleen dan zal hij of zij en de raad u serieus nemen. Het is dan hun taak om serieus terug te reageren op uw inspraak. Indien zij dit nalaten kunt u hen hierop aanspreken. Indien zij dit alsnog weigeren te doen, dan wordt duidelijk dat zij de voorgeschreven werkelijkheid van de landelijke politiek volgen en niets ophebben met de burgers van hun gemeente met betrekking tot deze corona-crisis.

Het waarom van deze gratis boeken actie:

In veel artikelen wordt aangegeven dat het door de regering ingezette beleid om te voldoen aan de regels van het Europese coronabeleid de vorm heeft gekregen van een dictaat waar geen discussie over gevoerd kan worden, behalve een discussie in de marges van de kantlijn.

De landelijke politiek heeft voldoende afstand tot de burger om zich zonder grote schuldgevoelens een naar de burgers immorele houding te permitteren. Deze afstandelijke houding manifesteert zich niet alleen in een psychopaat als Hugo de Jonge met zijn frikandellen-fantasie en absurde vorm van vaccinatie-propaganda, het manifesteert zich ook in de reactie op het boek Mythes van de SP. Zie REACTIES.

De gemeentelijke politiek, de raad en de burgemeester, is de eerste laag in de politiek die het zich moeilijk kan veroorloven om de vragen van de burgers geheel aan de kant te schuiven. Het is dan ook deze laag die serieus moet worden aangesproken om op te komen voor de burger, niet alleen met betrekking tot gemeentelijk beleid, maar juist met betrekking tot de bescherming van de burger tegen overheidsbeleid dat zich tegen de burger keert. Als de gemeentelijke politiek die taak niet oppakt, dan wordt duidelijk dat ook zij collaboreren met de landelijke politiek.

Het zijn de gemeentelijke raadsleden en burgemeesters die zich als eerste ongemakkelijk zullen voelen bij de term collaborateur. Zij zijn de zwakste schakel in de politieke ketting die ons richting een ongewenste verarming van de democratie trekken. Daarom deze actie om raadsleden aan te spreken op hun taak in deze crisis, de bescherming van de burger.